Århusspejdernes Kollegium

Århusspejdernes Kollegium er en forening, der forsøger at etablere et bo-alternativ til unge ledere i det ide-bestemte ungdomsarbejde i Århus, som har brug for gode og billige boliger, medens de er under uddannelse eller i lære.

Århusspejdernes Kollegium er bakket op af DDS, KFUM, FDF, de Grønne Pigespejdere og Baptistspejderne – vi er åbne over for andre organisationer inden for det ide-bestemte ungdomsarbejde.  Bare kontakt os.

Vi bliver også støttet af Århus Stadsgilde, paraplyorganisation for de otte Sct, Georgs Gilder i Århus.

Vi er i vort arbejde inspireret af de fire spejderkollegier, der i flere menneskealdre har eksisteret i Københavns-området.  Det er typisk bygninger, der på én eller anden måde er havnet i en situation, hvor de forskellige korps har fået mulighed for at leje bygningen og så videreudleje værelser til unge spejderledere.

Vi kommer næppe til at lave noget helt tilsvarende i Århus – vi mangler fx et antal millioner kroner – men så har vi fundet på noget andet:  i samarbejde med Byggeselskabet Olav deLinde – tilbyder vi Århus’s første spejderkollegium.

Vores kontakt er – indtil videre – mail-adressen formand@aarhusspejderneskollegium.dk.